Oprogramowanie

Wybrane projekty

Elektroniczny Obieg Informacji "ELOI"

Platforma „ELOI” to kompletny system obsługujący elektroniczny obieg informacji w firmie

  • Elektroniczny obieg dokumentów
  • Obsługa wniosków urlopowych i wyjazdów służbowych
  • Rejestracja pracy zdalnej
  • Intuicyjny interface

Elektroniczny obieg informacji „ELOI” to platforma obejmująca elektroniczny obieg korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej w przedsiębiorstwie, ale również rejestrację i zatwierdzanie wniosków urlopowych, rozliczanie kosztów wyjazdów służbowych, rejestrację pracy zdalnej, obsługę zarzadzania uprawnieniami i wiele innych procesów. Platforma wspiera pracę kancelarii i sekretariatów, zapewnia dostęp do dokumentów wszystkim pracownikom firmy, umożliwia dekretacje dokumentów zgodnie ze strukturą organizacyjną firmy, nadzoruje terminy odpowiedzi. Obieg korespondencji oparty o nasze rozwiązanie umożliwia zarzadzanie pismami w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, drukowanie formularzy nadawczych przesyłek pocztowych (zgodnie z wzorem zatwierdzonym przez Pocztę Polską), drukowanie zestawień przesyłek wg numeru sprawy oraz drukowanie miesięcznego rozliczenia kosztów przesyłek pocztowych (zgodnie z cennikiem pocztowym).

System charakteryzuje prosty i intuicyjny interfejs użytkownika. Całość rozwiązania oparta jest na platformie HCL Domino.

Galeria