Analityka i robotyzacja

Analiza biznesowa, automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE ANALIZY BIZNESOWEJ ORAZ AUTOMATYZACJI I ROBOTYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

Nasi Analitycy służą wsparciem dla biznesu przy określaniu wymagań funkcjonalnych dla nowo projektowanych i modyfikowanych Systemów Informatycznych. Identyfikują i opisują procesy biznesowe w organizacji, przeprowadzają symulację funkcjonowania procesów i proponują ich optymalizację. Oferujemy kompleksowy opis procesów dla całej firmy, zarówno dla obecnego ich przebiegu „as is” jak i modelu docelowego „to be”. Prowadzimy również analizy przedwdrożeniowe w poszczególnych obszarach biznesowych zgodnie z wymaganiami klienta. Opisywany proces jest dokumentowany w notacji BPMN i przechowywany w repozytorium. Dokument powstały w wyniku analizy w szczególności definiuje:

  • cel procesu,
  • mapę procesu,
  • opis zidentyfikowanych ról wraz z zakresem ich odpowiedzialności i definicją uprawnień,
  • schemat przebiegu procesu wraz z opisem czynności i powiązań między nimi,
  • macierz RACI dla poszczególnych ról,
  • wskaźniki KPI,
  • listę raportów.

Opis procesów wykonany przez naszych analityków może posłużyć do określenia, które czynności są rutynowe i na tyle powtarzalne, że można je zautomatyzować przy pomocy technologii Robotic Process Automation. Nasi specjaliści chętnie wskażą takie czynności i pomogą opracować stosowne algorytmy je automatyzujące. Finalnym efektem prac powinien być w pełni funkcjonalny BOT działający w oparciu o dane wejściowe integrujący np. kilka systemów informatycznych.