25 lat Zakładu Informatyki i Telekomunikacji

 • Analityka i Robotyzacja

 • Oprogramowanie

 • Bezpieczeństwo

 • Telekomunikacja

 • Data Centre

 • Wsparcie IT

Dostarczamy rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne dla największej spółki górniczej w Europie, wspólnie z biznesem budujemy wartość naszej firmy.
Zapraszamy do współpracy.

Marcin Spisak Dyrektor Zakładu
Piotr Kuśka Dyrektor ds. Technicznych
Adam Chodura Dyrektor ds. Ekonomiczno-Pracowniczych
Aktualności


 • 22 gru 2023

  Kampania informacyjna w zakresie wyłudzeń danych

  Kradzież danych osobowych może być bardziej dotkliwa niż kradzież rzeczy materialnej. Przestępcy korzystając z wykradzionych danych mogą wyczyścić Twoje konto, wziąć na twoje dane kredyt, szantażować Cię. W związku z coraz szerszym problemem dotyczącym kradzieży danych, ZIT we współpracy z ISAC-GIG rozpoczął kompanię informacyjną, która ma uświadomić rzeczywiste zagrożenia.
  Dowiedz się więcej

 • 24 lis 2022

  Bezpieczeństwo transakcji dzięki wykorzystaniu funkcjonalności login.gov.pl

  W listopadzie 2022 roku Zakład Informatyki i Telekomunikacji zrealizował integrację Sklepu Internetowego PGG z Profilem Zaufanym. Wprowadzenie tej funkcjonalności wykluczyło możliwość zakładania kont na dane osób nieistniejących oraz zapewniło poprawność wprowadzanych danych. Wykorzystanie mechanizmów weryfikacji Profilu Zaufanego w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo transakcji realizowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 • 7 paź 2022

  Rozwiązania Chatbot jako pomoc dla Klientów firmy i jej pracowników

  Aby usprawnić proces informacyjny oraz zapewnić dostęp do informacji przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Zakład Informatyki i Telekomunikacji uruchomił Platformę Multikanałowego Centrum Pomocy tzw. chatboty. ChatBot to interaktywne oprogramowanie, które ma za zadanie komunikację z użytkownikiem w określonym zakresie tematycznym. Obecnie w zakładzie funkcjonują chatboty w kilku obszarach biznesowych wspierające zarówno Klientów firmy jak i jej pracowników. Największym zainteresowaniem cieszy się chatboot umieszczony na stronie głównej Sklepu Internetowego PGG, który odpowiada na pytania klientów dotyczące zakupów węgla.

 • 1 wrz 2022

  Rozwiązania Voicebot wsparciem dla Call Center PGG

  W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klientów Sklepu Internetowego PGG wdrożono oprogramowanie typu Voicebot umożliwiające rozpoznanie intencji wyrażonej przez klienta i wchodzenie z nim w interakcje bez udziału pracowników/konsultantów. Wprowadzenie do obsługi technologii VoiceBot umożliwiło zwiększenie ilości obsługiwanych klientów w tym samym czasie.

 • 1 kwi 2022

  Automatyzacja procesu obsługi zgłoszeń wstrząsów na Śląsku

  Zakład Informatyki i Telekomunikacji wprowadził rozwiązanie typu Voicebot , zapewniające całodobową obsługę infolinii służącej do automatycznej obsługi zgłoszeń po wystąpieniu wstrząsów w kopalniach.
  Ponadto, dzięki wykorzystaniu technologii „speech to text” tworzone są bazy danych o szkodach związanych z działalnością kopalń.
  Wdrożenie rozwiązania w zakresie całodobowej możliwości dokonywania zgłoszeń było postulowane przez mieszkańców oraz władze okolicznych gmin.

 • 4 mar 2021

  Elektroniczny System Dystrybucji uruchomiony w KWK ROW

  W lutym 2021r. Zakład Informatyki i Telekomunikacji uruchomił w KWK ROW Elektroniczny System Dystrybucji (ESD). Aplikacja pozwala na wydawanie pracownikom dowolnych przedmiotów, ustalanie limitów wydań i raportowanie. Użytkownikom zapewniono szybką i ergonomiczną obsługę poprzez zastosowanie monitorów dotykowych i użycie do identyfikacji pracowników kart RCP. Konfiguracja dla 4 Ruchów KWK ROW umożliwia obecnie dystrybucję masek i filtrów przeciwpyłowych.

 • 4 sty 2021

  Wsparcie rozwoju zawodowego pracowników PGG S.A

  W styczniu 2021 r. Zakład Informatyki I Telekomunikacji uruchomił na potrzeby Departamentu Wsparcia HR system AkademiaPGG dedykowany do: zarządzania bazą szkoleń, kursów, studiów podyplomowych i doktoranckich, planowaniem szkoleń i kierowaniem pracowników na szkolenia. Opracowane rozwiązanie to zintegrowane narzędzie wspierające funkcjonowanie programu rozwoju technologicznego, innowacyjnego i kompetencyjnego dla inżynierów. System AkademiaPGG stał się również bazą dla funkcjonującego od 2018 r. w PGG S.A. programu "Organizacja ucząca się”, którego celem jest między innymi wypracowanie szeregu rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących zagrożenia pracowników i powodujących przerwy w ciągłości procesu produkcyjnego.

 • 1 lip 2020

  Wsparcie informatyczne PGG S.A. dla stacji sanepidu

  W trudnym okresie pandemii, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym ze strony stacji sanepidu, programiści zatrudnieni w Zakładzie opracowali oprogramowanie, które umożliwia rejestrację osób pozostających w izolacji lub na kwarantannie oraz kierowanie ich na wymazy. Przygotowane rozwiązanie pomaga zaplanować terminy pobierania próbek biologicznych, grupuje osoby objęte odosobnieniem oraz wspiera procesy związane z kierowaniem do izolatorów lub hospitalizacji.

 • 1 cze 2020

  ZIT wprowadza rozwiązania wspierające pracę zdalną

  Jednym ze sposobów ograniczenia wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie PGG S.A. jest stworzenie możliwości pracy zdalnej i telepracy w firmie. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu przez Zakład Informatyki i Telekomunikacji rozwiązań zapewniających bezpieczny dostęp zdalny do systemów informatycznych. W okresie całkowitego „lockdownu”, jaki miał miejsce na wiosnę, dzięki wdrożonym przez Zakład rozwiązaniom, zdalnie świadczyło pracę 900 osób zatrudnionych w PGG S.A.

 • 1 lut 2020

  ZIT uruchamia łącze DWDM o przepustowości 200 GB/s

  W lutym 2020 roku Zakład Informatyki i Telekomunikacji uruchomił łącze transmisji danych między Centrum Przetwarzania Danych PGG S.A. w Rybniku, a Głównym Węzłem sieci WAN PGG S.A. w Katowicach w technologii DWDM. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu uzyskano przepustowość 200Gb/s w jednym kanale transmisji danych. Łącze może być rozbudowane, w zależności od potrzeb, do 40 kanałów transmisyjnych.