Wsparcie IT

Pomoc dla użytkowników, administracja infrastrukturą IT

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Usługa Wsparcie IT jest świadczona przez naszych najlepszych specjalistów pracujących zarówno na pierwszej, drugiej jak i trzeciej linii wsparcia. Nasz Service Desk działa w trybie 24/7.

USŁUGI WSPARCIA DLA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A.

Zakład Informatyki i Telekomunikacji świadczy usługi Wsparcia IT dla Kopalń i Zakładów PGG S.A. i obsługuje w trybie „to site” ponad 8000 użytkowników systemów informatycznych.