Historia

1996 r.

Powstanie

Powstanie zakładu

Zakład Informatyki i Telekomunikacji powstał z połączenia Działów informatyki kopalń i Ośrodka Łączności ROW wchodzących w skład Rybnickiej Spółki Węglowej S.A.

1996 r.

TECHNOLOGIA ŚWIATŁOWODOWA

Wejście w technologię światłowodową

Uruchomienie ringu światłowodowego łączącego wszystkie Oddziały Rybnickiej Spółki Węglowej S.A.

1997 r.

TECHNOLOGIA ATM

Budowa sieci metropolitarnej

Zakład Informatyki i Telekomunikacji buduje pierwszą w Polsce komercyjną instalację sieci metropolitarnej w technologii ATM ( Asynchronous Transfer Mode) łączącą siedem lokalizacji w różnych miastach śląska.

2003 r.

ODDZIAŁ KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

Wejście w struktury nowej firmy i rozszerzenie zakresu działalności

W dniu powstania Kompanii Węglowej S.A. - Zakład wchodzi w skład Spółki jako jedna z Specjalistycznych Jednostek Organizacyjnych KW S.A. świadcząc usługi informatyczne dla wszystkich oddziałów KW S.A. i koordynując współpracę Oddziałów z operatorami telekomunikacyjnymi oraz wypełniając obowiązki w zakresie Ustawy Prawa Telekomunikacyjnego w imieniu Operatora Telekomunikacyjnego Kompania Węglowa S.A.

2006 r.

WIRTUALIZACJA ŚRODOWISKA W CPD

Wejście w rozwiązania VMware

Rozpoczęcie stosowania rozwiązań do wirtualizacji serwerów w oparciu o narzędzia WMware.

2007 r.

NOWA SIEDZIBA

Zmiana siedziby

Przeniesienie siedziby Zakładu do obecnej lokalizacji:
Rybnik, ul. Jastrzębska 10

2007 r.

Hurtownia Danych

Hurtownia Danych

Uruchomienie dla systemu ERP hurtowni Danych w oparciu o narzędzia i oprogramowanie Business Objects.

2008 r.

NOWOCZESNE CPD

Powstanie profesjonalnego CPD

Zakończenie budowy profesjonalnego Centrum Przetwarzania Danych funkcjonującego w standardzie TIER3.

2008 r.

VOIP

Technologia Voice over Internet Protocol

Rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie telefonii VoIP z wykorzystaniem sieci internet własnej i innych operatorów.
Nadana abonentowi numeracja publikowana jest w Ogólnokrajowych Spisach Abonentów.

2009 r.

CENTRALNY SERVICE DESK

Uruchomienie centralnego Service Desk

Uruchomienie centralnego Service Desku, którego organizację oparto o wytyczne ITIL, dla Kompanii Węglowej S.A. i wszystkich klientów Zakładu.

2010 r.

ACTIVE DIRECTORY I POCZTA KORPORACYJNA

Uruchomienie usługi domenowej

Uruchomienie usługi domenowej, a w późniejszym okresie poczty korporacyjnej opartej o rozwiania firmy Microsoft odpowiednio Active Directory i Exchange dla około 8000 użytkowników

2014 r.

Elektroniczny Obieg Dokumentów

Elektroniczny Obieg Dokumentów

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w całej firmie dla ponad 20 jednostek organizacyjnych (kopalń i zakładów).

2016 r.

ODDZIAŁ PGG S.A.

Wejście w struktury nowej firmy i rozszerzenie zakresu działalności

Zakład Informatyki i Telekomunikacji wchodzi w struktury Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. (następnie Polskiej Grupy Górniczej S.A.), a w 2017 przejmuje obsługę kolejnych zakładów nabytych przez PGG S.A. z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

2019 r.

ZAPASOWE CPD

Powstanie zapasowego CPD

Utworzenie Zapasowego Centrum Przetwarzania dla Systemu ERP funkcjonującego w PGG S.A. w Podstawowym CPD Zakładu, a w kolejnym etapie przeniesienie do niego systemu SAP BO.

2019 r.

VIRTUAL REALITY

Projekty VR

Utworzenie zespołu i rozpoczęcie prac nad projektami Virtual Reality.
Przygotowanie pierwszego scenariusza przy współpracy z firmą zewnętrzną.

2020 r.

Sztuczna Inteligencja

Chat i VoiceBoty

Wejście w technologie związane ze sztuczną inteligencją, Chat i VoiceBooty oraz robotyzacja i automatyzacja procesów (RPA).


Potrzebujesz więcej informacji?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego

Kontakt