Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych, informacji, zarządzania

Świadczymy usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji

Nasi specjaliści oferują usługi w zakresie:

  • projektowania i dokumentowania procesów w obszarze ochrony danych osobowych zgodnie z RODO,
  • wsparcia w zakresie normy ISO/IEC 27001
  • tworzenia polityk i procedur w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  • analiz ryzyka z zakresu bezpieczeństwa informacji,
  • prowadzenia wdrożeń w obszarze zarządzania uprawnieniami w systemach IT, w tym również wdrożeń rozwiązań autorskich.

Już wkrótce:

  • ubezpieczenia od podatności i ryzyka (w kooperacji z PZU),
  • audyty bezpieczeństwa informacji,
  • przygotowanie planów ciągłości działania (BCM),
  • dystrybucja, instalacja i zarządzanie kwalifikowanym i niekwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Termin bezpieczeństwo teleinformatyczne oznacza poziom uzasadnionego zaufania, że potencjalne straty, wynikające z niepożądanego (przypadkowego lub świadomego) ujawnienia, modyfikacji, zniszczenia lub uniemożliwienia przetwarzania informacji przechowywanej i przesyłanej za pomocą systemów teleinformatycznych.
Celem wszelkich działań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego jest nie tyle ochrona komputerów samych w sobie lecz przede wszystkim ochrona informacji w nich przetwarzanych i przechowywanych.