Telekomunikacja

Telekomunikacja, sieci światłowodowe, VoIP

Usługi w zakresie telekomunikacji, obsługi sieci teleinformatycznej i monitoringu wizyjnego

Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach jest (operatorem) przedsiębiorcą telekomunikacyjnym wpisanym pod numerem 11375 w dniu 10.02.2016 r. do rejestru przez Prezesa UKE.

Zakład Informatyki i Telekomunikacji, w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej na poziomie detalicznym i hurtowym.

Posiadamy zezwolenie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do:

 • Dostarczania sieci telekomunikacyjnej
 • Świadczenia usług telekomunikacyjnych
 • Dostarczania udogodnień towarzyszących


Posiadamy międzyoperatorskie punkty styku sieci z głównymi operatorami telekomunikacyjnymi w Polsce:

 • Orange Polska,
 • Netia,
 • Leon,
 • Exatel,
 • 3S

Posiadamy własną numerację dla telefonii stacjonarnej w katowickiej strefie numeracyjnej 32 o prefixach:

 • SPQM=716(0-4,6-9)
 • SPQM=717(0,2-5,7,8)
 • SPQM=718(1-4)
 • SPQM=729(1-4)
 • SPQM=739(2-5,7,8)
 • SPQM=7572

Usługi telekomunikacyjne:

 • telefonia stacjonarna analogowa
 • telefonia cyfrowa ISDN
 • telefonia IP
 • systemy niezwłocznego powiadamiania
 • wsparcie w zakresie utrzymania i konfiguracji systemów i central telefonicznych,
 • CISCO Jabber - komunikacja tekstowa, głosowa i wideo z komputerów i urządzeń mobilnych.

Usługi internetowe:

 • stały dostęp do sieci Internet ADSL
 • stały dostęp do sieci Internet VDSL

Usługi teletransmisyjne:

 • dzierżawa łącz transmisji cyfrowej
 • dzierżawa łącza w sieci światłowodowej

Monitoring:

 • budowa systemów monitoringu
 • administracja i serwis systemów monitoringu
 • monitoring z detekcją ruchu i ochrona obwodowa

Inne usługi:

 • pomiary linii kablowych miedzianych i świadłowodowych
 • wytyczanie tras kablowych
 • budowa sieci strukturalnych oraz linii światłowodowych
 • specjalistyczne prace wykonywane na kablach światłowodowych na dole zakładów górniczych

Uwaga: poszczególne usługi mogą być stosowane i oferowane abonentom i klientom w zależności od możliwości i warunków technicznych danego Oddziału Operatora.

Uwaga: szczegółowe informacje i dokumenty w zakresie świadczenia usługi operatorskiej dostępne są na stronie www.pgg.pl w części „Strefa Korporacyjna” w zakładce „pozostała działalność → telekomunikacja”