Oprogramowanie

Wybrane projekty

Iskierka SQL

Aplikacja służąca do ewidencji urządzeń budowy przeciwwybuchowej

  • Ewidencja urządzeń
  • Określanie dowolnych cykli odbiorów i kontroli urządzeń
  • Definiowanie struktury obiektów i urządzeń w firmie

System Iskierka SQL służy do prowadzenia ewidencji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Program spełnia wymogi Prawa Górniczego określone dla tego rodzaju aplikacji.

Aplikacja umożliwia dowolną definicję struktury obsługiwanych obiektów i urządzeń w układzie Nadrzędny-Podrzędny. Pozwala na przypisywanie do urządzeń schematów wykonywania kontroli okresowych z dokładnością do 1-go dnia oraz wykonywanie odbiorów technicznych i planowanych kontroli.

System pozwala na przenoszenie grup lub pojedynczych urządzeń w ramach zdefiniowanej struktury, z odnotowaniem w historii urządzenia wykonywanych na nim operacji.

Umożliwia stosowanie zaawansowanych filtrów wyszukiwania oraz wykonywanie raportów takich jak Karty ewidencyjne i zestawienia urządzeń z możliwością eksportu do formatu Excel, Word, PDF i innych.

System działa obecnie w kilkunastu zakładach i jest wiodącą aplikacją tego typu w górnictwie węgla kamiennego w Polsce.

Galeria