Oprogramowanie

Wybrane projekty

Portal Pracownika

System służy udostępnieniu pracownikom informacji kadrowo-płacowych oraz usprawnieniu komunikacji pracownika z Firmą.

  • Dostęp do własnych danych kadrowych i płacowych
  • Wnioskowanie o urlopy
  • Pobieranie wniosków, zaświadczeń
  • Aktualne informacje firmowe, oddziałowe i indywidualne

System jest portalem webowym stworzonym jako platforma komunikacyjna pomiędzy pracownikiem i firmą. Za pośrednictwem tej platformy pracownik, z dowolnego miejsca, ma bezpośredni dostęp do swoich danych kadrowych (np.: staże pracy, historia pracy, odbyte kursy, uprawnienia zawodowe, badania okresowe, nadgodziny, dniówki, absencje), płacowych (paski zarobkowe, podatki, kartoteka ZUS ), danych z zakresu BHP (np. przydziały odzieży ochronnej, odbyte szkolenia i kursy podwyższające kompetencje) oraz publikowanych przez pracodawcę informacji i komunikatów.

System pozwala na udostępnienie i przekazywanie informacji i dokumentów zarówno dla wszystkich pracowników firmy, pracowników poszczególnych oddziałów firmy (w przypadku firmy wielozakładowej), działów jak również indywidualnie dla wybranych pracowników.

Za pośrednictwem tego systemu pracownik może złożyć wniosek urlopowy i zwrotnie otrzymać informację o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu, może zadawać pytania w zakresie swojej osoby w formie prywatnego forum.

System powstał w celu odciążenia pracowników działów kadr w organizacji i ograniczenia wizyt pracowników w tych działach.

Jest responsywny i dostosowuje się do urządzenia, na którym jest uruchomiony (komputery, tablety, smartfony).

Galeria