Oprogramowanie

Wybrane projekty

eBiuro Prawne

System służy do wspomagania prac działu prawnego firmy

  • Repertorium spraw sądowych
  • Ewidencja etapów sprawy
  • Ewidencja kosztów postępowania sądowego

System eBiuro Prawne służy do wspomagania prac działu prawnego firmy. Pozwala na prowadzenie repertorium spraw sądowych, w których uczestniczy firma.

Dla każdej sprawy w repertorium można między innymi zaewidencjonować jej etapy w kolejnych instancjach, daty i opisy kolejnych orzeczeń, wysokość roszczeń i prowadzących sprawę prawników.

Aplikacja pozwala na załączanie plików z dokumentami związanymi z każdym etapem sprawy, jak również wykonywanie raportów z zestawieniami spraw dla zainteresowanych prawników.

Galeria