Oprogramowanie

Wybrane projekty

Raportowanie BHP

Aplikacja służąca do rejestracji wypadków oraz analizy wypadkowości.

  • Rejestracja wypadków
  • Drzewo zdarzeń
  • Analizy i statystyka wypadkowości

Aplikacja „Raportowanie BHP” służy do gromadzenia informacji o wypadkach zaistniałych w firmie, w postaci rejestru, zgodnie z obowiązkiem jaki nakłada na pracodawcę Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Aplikacja umożliwia sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej wraz z zeznaniami świadków i uczestników wypadku, materiałem fotograficznym i rysunkami. Aplikacja pozwala również na prowadzenie analiz statystycznych, w szczególności w zakresie analizy rodzajowej i wskaźnikowej.

Elementem aplikacji jest „Drzewo Zdarzeń”, które umożliwia wyliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia końcowego na podstawie zdarzenia inicjującego oraz ciągu przyczyn technicznych, organizacyjnych i osobowych wystąpienia wypadku przy pracy.

Dzięki możliwością integracji aplikacji z bazą kadrową oraz systemem rejestracji czasu pracy przedsiębiorstwa, aplikacja dodatkowo usprawnia i przyspiesza rejestrację wypadków przy pracy.

Galeria