REINVENT YOUR BUSINESS

 • Analytics & RPA

 • Software

 • Security

 • Telecommunication

 • Data Centre

 • IT Support

We provide IT and telecommunication solutions for the largest mining company in Europe, together with the business we build the value of our company.
We invite you to cooperate with us.

Marcin Spisak Chief Information Officer
Piotr Kuśka Technical Director
Adam Chodura Economic and Personnel Director

MODERN SOLUTIONS
SAFE AND RELIABLE


Aktualności


 • 4 Mar 2021

  Elektroniczny System Dystrybucji uruchomiony w KWK ROW

  W lutym 2021r. Zakład Informatyki i Telekomunikacji uruchomił w KWK ROW Elektroniczny System Dystrybucji (ESD). Aplikacja pozwala na wydawanie pracownikom dowolnych przedmiotów, ustalanie limitów wydań i raportowanie. Użytkownikom zapewniono szybką i ergonomiczną obsługę poprzez zastosowanie monitorów dotykowych i użycie do identyfikacji pracowników kart RCP. Konfiguracja dla 4 Ruchów KWK ROW umożliwia obecnie dystrybucję masek i filtrów przeciwpyłowych.

 • 4 Jan 2021

  Wsparcie rozwoju zawodowego pracowników PGG S.A

  W styczniu 2021 r. Zakład Informatyki I Telekomunikacji uruchomił na potrzeby Departamentu Wsparcia HR system AkademiaPGG dedykowany do: zarządzania bazą szkoleń, kursów, studiów podyplomowych i doktoranckich, planowaniem szkoleń i kierowaniem pracowników na szkolenia. Opracowane rozwiązanie to zintegrowane narzędzie wspierające funkcjonowanie programu rozwoju technologicznego, innowacyjnego i kompetencyjnego dla inżynierów. System AkademiaPGG stał się również bazą dla funkcjonującego od 2018 r. w PGG S.A. programu "Organizacja ucząca się”, którego celem jest między innymi wypracowanie szeregu rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących zagrożenia pracowników i powodujących przerwy w ciągłości procesu produkcyjnego.

 • 1 Jul 2020

  Wsparcie informatyczne PGG S.A. dla stacji sanepidu

  W trudnym okresie pandemii, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym ze strony stacji sanepidu, programiści zatrudnieni w Zakładzie opracowali oprogramowanie, które umożliwia rejestrację osób pozostających w izolacji lub na kwarantannie oraz kierowanie ich na wymazy. Przygotowane rozwiązanie pomaga zaplanować terminy pobierania próbek biologicznych, grupuje osoby objęte odosobnieniem oraz wspiera procesy związane z kierowaniem do izolatorów lub hospitalizacji.

 • 1 Jun 2020

  ZIT wprowadza rozwiązania wspierające pracę zdalną

  Jednym ze sposobów ograniczenia wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie PGG S.A. jest stworzenie możliwości pracy zdalnej i telepracy w firmie. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu przez Zakład Informatyki i Telekomunikacji rozwiązań zapewniających bezpieczny dostęp zdalny do systemów informatycznych. W okresie całkowitego „lockdownu”, jaki miał miejsce na wiosnę, dzięki wdrożonym przez Zakład rozwiązaniom, zdalnie świadczyło pracę 900 osób zatrudnionych w PGG S.A.

 • 1 Feb 2020

  ZIT uruchamia łącze DWDM o przepustowości 200 GB/s

  W lutym 2020 roku Zakład Informatyki i Telekomunikacji uruchomił łącze transmisji danych między Centrum Przetwarzania Danych PGG S.A. w Rybniku, a Głównym Węzłem sieci WAN PGG S.A. w Katowicach w technologii DWDM. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu uzyskano przepustowość 200Gb/s w jednym kanale transmisji danych. Łącze może być rozbudowane, w zależności od potrzeb, do 40 kanałów transmisyjnych.

Our external customers